Telegrafi shqip lajme. Lajme

Lajmet e fundit shqip

telegrafi shqip lajme

Përpos shumë artikujve mbi filozofinë dhe filozofikë, revista ia kushton numrat nëntë dhe dhjetë, në gusht të 1937-s, një personaliteti si Dekarti. . Por kujtimi historik ësht Historia vetë. Popujt e Ballkanit hyjnë në një periodë të re sociologjike të jetës së tyre kolektive. Jemi në prakun e krijimit të historive kombëtare.

Next

“Përpjekja shqiptare” e Branko Merxhanit

telegrafi shqip lajme

Vangjeli mbushi faqen e parë të librës filosofike në gjuhën shqipe. Merxhani trajton aspekte ekonomike të teorisë marksiste, të hedhura poshtë lehtë prej tij. Kishin kaluar njëzet e katër vite prej pavarësimit të vendit, dhe, mirë apo keq, çështja e kufijve dhe e integritetit territorial ishte zgjidhur. Na duhet një cultivation i persepsionit, intelektit, emocionit, karakterit dhe i vullnetit. Aspekti i saj filozofik përligjej me nevojën për të patur një filozofi të gjallë e reflektive për gjetjen e udhës së përshtatshme drejt një jete kombëtare me vlerë njerëzore dhe kuptim historik. Gjuha e grupëzimit fetar, gjuha e shënjtë e pakuptuarshme, lihet mënjanë dhe në vëndin e sajë vihet gjuha e shoqërisë, d. Vëndin e Perëndisë e zuri gjuha.

Next

Lajme

telegrafi shqip lajme

Për ideuesit e revistës, filozofia shihej si faktor kryesor ndryshimi e përparimi në çdo fushë të aktivitetit intelektual të shoqërisë njerëzore. Puna e jonë është një punë studimi dhe gjyrmimi, një punë formimi mendor. Ndarja e punës shoqërore nëpër këta qytete dha shkak për formimin e një grupëzimi sociologjik të një lloj tjetër: Pranë grupeve fetare filluan të formohen grupe profesioniste. Shtypi, në fillim me libra dhe revista, pastaj edhe me fletore, filloi të zhvillohej. Dhe kështu ndërgjegja kolektive fetare që kish munduar si fuqi e vetme në grupëzimet e mëparëshme, mysylmane ose kristjane, filloi të prapset dhe të humbas pak nga pak tokën. Por shpirti i Atatürku-t do të jetë kurdoherë i gjallë brenda prehërit të përjetësis së kujtimit historik.

Next

Femra

telegrafi shqip lajme

Mirë po një proletar mizerablë si do të jetë në gjendje të realizojë detyrat e larta që i ngarkon Marxi? Artikulli i botuar në mars të 1937-s ishte vënë në krye të përmbledhjes së numrave 4, 5 dhe 6, dhe veçohet në publicistikën e autorit. Modeli ataturkist i pati kaluar kufijtë e Turqisë së re, me ndikim në shumë territore ish-osmane. Nga mizerja vetëm një gjë del: Mizerje! Por përmbi të gjitha është ndjenja fetare që sundon. Idetë e krijuesve të revistës ishin të qarta; ata po kërkonin të hapnin një shteg të ri për përparimin e vendit. Të gjallët vetëm i përbëjnë kombet.

Next

Lajmet e fundit

telegrafi shqip lajme

Botimet tona anastatike janë tashmë më shumë se numri i gishtave të të duarve, në ngjitje për të plotësuar dhjetëshen e dytë. Kombet ngrihen në këmbë dhe mbahen në këmbë vetëm për hir të të vdekurve të tyre të mëdhenjë. Bazat e sajë janë fetare dhe politike. Ata që i bëjnë, që i shtyjnë përpara, që u japin frymë, erë e gjak, janë të vdekurit e nderuar e të vajtuar si një Atatürk! Perandorizma imperializma nuk mbështetet mbi themelin e Kombësisë. Përzgjedhja i detyrohet gjithçkaje që thamë e përmendëm më sipër, një materiali cilësor e të vëllimshëm që do të ishte mëkat të dergjej në harresë e të mos sillej me një botim të ri, por në formën origjinale.

Next

Lajmet e Fundit Shqip nga Kosova, Shqipëria, Rajoni dhe Bota

telegrafi shqip lajme

Zelli për oksidentalizim nuk ishte posaçërisht shqiptar; shqiptarët po kopjonin vende të pushtuara nga ky zell i ngulmët. . . . . .

Next

Femra

telegrafi shqip lajme

. . . . .

Next